شناسه خبر: 4479

لینک کوتاه صفحه

https://shomal.dmsonnat.ir/?p=4479

نشست نخبگانی علمای شیعه و سنی استان گلستان

فهرست