راهنمای دفترچه پذیرش طلاب در مدارس علوم دینی اهل سنت سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دانلودراهنمای-ثبت-نام-اینترنتی-داوطلبان-مدارس-منتخب.pdf دانلود راهنمای-دفترچه-پذیرش-طلبه-در-مدارس-علوم-دینی-اهل-سنت-سال-تحصیلی-۱۴۰۰-۱۳۹۹.pdf  دانلود مواد-و-منابع-آزمون.pdf  دانلودفرم-چینش-پرونده.pdf دانلودفرم-اطلاعات-فردی-طلاب-جدید-الورود-برای-تشکیل-پرونده.pdf دانلودفرم-تعهد-نامه-طلاب-جدیدی-الورود-تشکیل-پرونده.pdf دانلودفرم-رضایت-نامه-والدین-طلاب-جدید-الورود-جهت-تشکیل-پرونده.pdf دانلودفرم-تاییدیه-طلاب-جدید-الورود-توسط-امام-جمعه-و-جماعت-جهت-تشکیل-پرونده.pdf دانلودفرم-مصاحبه-طلاب-جدید-الورود-جهت-تشکیل-پرونده.pdf

دفترچه راهنمای آزمون جامع و تعیین سطح ۱ و ۲ ویژه طلاب و روحانیون و دفترچه راهنمای آزمون سطح ۲و۳ ویژه مدرسین در سال ۹۹

دفترچه راهنمای آزمون جامع و تعیین سطح ۱ و۲ ویژه طلاب و روحانیون در سال۹۹ دانلود فرم شماره یک آزمون طلاب و روحانیون دفترچه راهنمای آزمون سطح ۲و۳ ویژه مدرسین…
فهرست