نماز جمعه جامع الجماعات مسلمین / گسترش روز افزون تهاجم فرهنگی در فضای مجازی با هدف تضعیف اعتقادات دینی، فرهنگی و قومی صورت می گیرد

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی گلستان، آخوند عبدالکریم جاور در نماز جمعه تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ گفت: در آیین نماز جمعه که از سنن پیامبر(ص) می باشد مسائل…
فهرست