امروز دشمن از فضای رسانه ای بطور تاثیرگذاری بهره می برد / افزایش سواد رسانه ای از الزامات مقابله با جنگ نرم است

به گزارش رابط خبری مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، حجت الاسلام دیلم در کارگاه آموزشی سواد رسانه ای کارکنان مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با موضوع ” سواد رسانه در…
فهرست