آخوند اسماعیل قدیری:
پرداخت زکات برکاتی در زندگی دنیوی و اخروی ایجاد می کند
سخنران نماز جمعه چنارلی گفت: پرداخت زکات باعث به وجود آمدن برکاتی در زندگی دنیوی و اخروی می شود.

به گزارش رابط خبری مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، آخوند اسماعیل قدیری در نماز جمعه تاریخ ۱۶ خرداد ۹۹ چنارلی به دلیل عدم تجمع زیاد به خاطر بیماری کرونا در سخنان کوتاهی گفت: کسانی که به پرداخت زکات توجه ویژه‌ای دارند، برکاتی در زندگی دنیوی و اخروی به دست می‌آورند که از آن جمله می‌توان به برکت مال و تربیت نسل صالح اشاره کرد.
وی با بیان اینکه زکات محافظ اموال است، گفت: پرداخت زکات باعث برکت اموال خواهد شد.
آخوند اسماعیل قدیری پرداخت زکات را یک تکلیف الهی عنوان کرد و افزود: پرداخت این تکلیف الهی باعث می شود انسان از مال خود دل بکند.
وی همچنین گفت: پرداخت زکات باعث برکت اموال و روشنایی دل انسان ها می شود.

فهرست