مدرس علوم دینی:
هسته مرکزی مسلمانان مساجد هستند / روحانی مسجد باید با اخلاق حسنه و برنامه های مختلف فرهنگی زمینه تشویق و ترغیب جوانان به مساجد را فراهم کند
آخوند درخشنده توماج گفت: روحانی و امام جماعت مسجد باید با اخلاق حسنه و برنامه های مختلف فرهنگی زمینه تشویق و ترغیب مردم و خصوصا جوانان به مساجد را فراهم کند.

به گزارش رابط خبری مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، آخوند سعید محمود درخشنده توماج در همایش تجلیل از مساجد شاخص اهل سنت شمال کشور گفت: هسته مرکزی و اولیه مسلمانان مساجد هستند.
وی با بیان اینکه مسجد یک نقطه مشترک برای همه مسلمین با ایده های مختلف است، افزود: مسجد مانند CPU و پردازش کننده برنامه های یک کامپیوتر می باشد که امروز به محلی برای پردازش امت اسلامی است.
آخوند درخشنده توماج، تبلیغ و دعوت مردم به مسجد را از وظایف اصلی امام جماعت و هیات امنای آن برشمرد و افزود: امام جماعت و روحانی مسجد باید با اخلاق حسنه و برنامه های مختلف فرهنگی و برگزاری کلاس های قرآنی و دینی زمینه تشویق و ترغیب مردم و خصوصا جوانان را به مساجد فراهم کند.

فهرست