معاون فرهنگی مرکز اسلامی گلستان از مساجد اهل سنت گنبد کاووس بازدید کرد
علیرضا شابدین با حضور در شهر گنبد کاووس از برخی از مساجد اهل سنت این شهر بازدید کرد.

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی گلستان، علیرضا شابدین معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز اسلامی گلستان با حضور در شهر گنبد کاووس از برخی مساجد اهل سنت این شهر بازدید میدانی به عمل آورد.
وی در این بازدیدها از نزدیک با امام جماعت و هیات امنای مساجد دیدار و از نزدیک مشکلات و برنامه های آنها را مورد بررسی قرار داد.

همچنین معاون فرهنگی مرکز اسلامی گلستان با حضور در شعبه گنبد، با مسئولین فرهنگی شهرستان گنبد کاووس نیز دیدار داشت.

 

فهرست