سرپرست شعبه گنبد مرکز اسلامی گلستان با رئیس اداره اوقاف و امورخیریه کلاله دیدار کرد
نعمت اله مهری با حسینعلی ساسانی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی گلستان، نعمت اله مهری سرپرست شعبه گنبد مرکز اسلامی گلستان با حسینعلی ساسانی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کلاله دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های اوقاف و امور خیریه شهرستان کلاله پیرامون امور وقف و خیریه در منطقه و برنامه های مورد نیاز مشترک، گفتگو شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کلاله تاکید کرد: اصحاب رسانه و آحاد مردم کمک کنند تا با ترویج و هدفمند کردن وقف، در بخش‌هایی مانند حمایت از صاحبان علم و دانش، درمان بیماران و ساخت مسکن محرومان گام برداریم.

فهرست