سرپرست شعبه گنبد مرکز اسلامی گلستان با رئیس اداره اوقاف و امورخیریه گنبدکاووس و فرمانده حوزه مقاومت بسیج آق آباد دیدار کرد
نعمت اله مهری با صالح محبی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی گلستان، نعمت اله مهری سرپرست شعبه گنبد مرکز اسلامی گلستان با صالح محبی رئیس اداره اوقاف و امورخیریه گنبدکاووس و فرمانده حوزه مقاومت بسیج دهستان آق آباد دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های اوقاف و امور خیریه شهرستان گنبد کاووس پیرامون امور وقف و خیریه منطقه گفتگو شد.

فهرست