سامانه جامع طاها در مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور راه اندازی شد
سامانه آموزشی، فرهنگی و خدماتی "طاها" ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت شمال کشور راه اندازی گردید.

سامانه”طاها” جایگزین سامانه “نام” ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت شمال کشور می باشد که به منظور ارائه خدمات غیر حضوری برای طلاب و روحانیون توسط دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت راه اندازی شده است.
طلاب و روحانیون اهل سنت شمال کشور می توانند با وارد شدن به این سامانه الکترونیکی، پرونده آموزشی، فرهنگی و خدماتی خود را مشاهده نموده و به منظور ثبت نام و مشاهده اطلاعات خود به آدرس اینترنتی https://taha.dmsonnat.ir مراجعه نمایند.

• راهنمای ثبت نام در سامانه طاها:

 

فهرست