رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی ستاد کل نیروهای مسلح:
روحانیون اهل سنت لحظه‌ای از دفاع انقلاب اسلامی کوتاه نیامده‌اند
سردار حسن رستگارپناه، رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد: بنده در جریانم که بسیاری از روحانیون اهل سنت با مشقت زندگی می‌کنند اما صبوری دارند. از سوی دیگر لحظه‌ای از دفاع از انقلاب کوتاه نیامده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت سردار حسن رستگارپناه، رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی ستاد کل نیروهای مسلح در نشست تکریم و تبیین نقش شهدای روحانی اهل سنت در حفظ و نشر ارزش‌های اسلامی و انقلابی اظهار کرد: عمق اعتقادی مردم به روحانیت در کردستان همانند هوایی است که تنفس می‌شود. از طرفی دیگر عمق اعتبار روحانیت برای مردم به گونه‌ای است که روحانیت، خود را جزو لاینفک مردم می‌داند و در زندگی، کشاورزی، درون خانواده و … این رابطه با مردم وجود دارد. در زمان پهلوی ترویج بی‌دینی و لائیک کردن مردم در کردستان و نشر تفکر مارکسیستی دنبال می‌شد.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که آن رژیم به عنوان محور قرار داده بود انحراف در روحانیت و وابسته کردن آنها به خود بود اما بعد از انقلاب برخی جریانات سیاسی فعال کردی بزرگ‌ترین مانع برای رسیدن به اهداف خود را روحانیت می‌دیدند چراکه مهم‌ترین حافظ دین را روحانیت می‌دانستند بنابراین در تقابل با آنها برنامه‌ریزی هدفمند انجام دادند که اولین مورد آن تهدید دائمی بود و این تقابل را تا جایی پیش می‌بردند که منجر به حذف فیزیکی می‌شد اما روحانیت مورد تطمیع یا انحراف قرار نگرفت. اقدام دیگر بی‌اعتبار کردن آنها در میان مردم بود ولی همه این اهداف هم در دوران پهلوی و هم دوران سیطره سیاسی گروه‌های قومی ناکام ماند چراکه روحانیت ایستادگی کردند و البته این ایستادگی کار ساده‌ای نبود.
رستگارپناه اظهار کرد: مسئله دیگر صبوری و متانت نفس روحانیت است. بنده در جریانم که بسیاری از روحانیون اهل سنت با مشقت زندگی می‌کنند اما صبوری دارند. از سوی دیگر لحظه‌ای از دفاع از انقلاب کوتاه نیامده‌اند و امروز حتی در کوچک‌ترین روستاهای اهل سنت خطبه نماز جمعه می‌خوانند. در میان روحانیون اهل سنت علمای بزرگی داریم اما باید تألیفات خود را بیشتر کنند تا جریانات رسانه‌ای معاند که به دنبال لائیک کردن کردستان هستند را ناکام بگذارند.
رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی ستاد کل نیروهای مسلح  گفت: معتقدم روحانیت اهل سنت با وجود فشارهای معیشتی بر مردم اما مردم را با صبوری پشت انقلاب نگه داشته است اما ابزارهای امروزی در اختیار آن‌ها نیست و باید این ابزارها را در اختیار داشته باشند. یکی دیگر از مسائل مهم این است که اختیارات روحانیت اهل سنت را با توجه به شرایط امروز افزایش دهیم تا به صورت همه جانبه به مقابله با انحرافات برویم.

فهرست