امام جمعه مراوه تپه:
ذکر الله در همه احوال به انسان مومن آرامش می دهد / دعوت به اتحاد و همدلی دستور الهی است
آخوند غراوی گفت: دعوت به اتحاد و همدلی و دوری از تفرقه، دستورات مهم الهی است.

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی گلستان، آخوند یوسف غراوی در نماز جمعه تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ مراوه تپه گفت: ذکر الله تعالی در همه احوال به انسان مومن آرامش و قوت قلب می دهد.
وی با تاکید براینکه، دعوت به اتحاد و همدلی و دوری از تفرقه از دستورات مهم الهی است، تصریح کرد: کینه، کدورت و اختلاف در جامعه اسلامی جایی ندارد و اگر اختلاف هایی پیش بیاید و یا اینکه آنهایی را که علیه دولت و قانون حرکت کنند، آنها را به شدت محکوم می کنیم.
امام جمعه مراوه تپه با بیان اینکه چه شیعه و چه سنی بین همه باید وحدت و اخوت جاری باشد، تصریح کرد: ائمه جمعه همیشه در سخنان خود باید به تقویت و استحکام وحدت و همدلی تاکید کنند.
آخوند غراوی با اشاره به اقامه نماز جمعه در جامعه اسلامی گفت: نماز جمعه دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای در دین مبین اسلام است و برای اقامه نماز جمعه اذن حاکم باید باشد.
وی با بیان اینکه، ذکر الله در همه احوال به انسان مومن آرامش می دهد، افزود: توجه قلبی و باطنی انسان به الله تعالی در حقیقت ذکر خداست.

فهرست