دیدار مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان با مدیر نمایندگی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه گلستان
حجت الاسلام دیلم با مدیر نمایندگی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان گلستان دیدار کرد.

به گزارش رابط خبری دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان گلستان، حجت الاسلام نور علی دیلم با آقای حمید وسکویی مدیر نمایندگی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان گلستان دیدار و گفت و گو کرد.
گفتنی است در این دیدار، در خصوص ظرفیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان گلستان و همچنین ظرفیت علما، روحانیون و موثرین اهل سنت برای جمع آوری کمک برای زندانیان نیازمند بحث و تبادل نظر گردید.

فهرست