دیدار سرپرست شعبه گنبد مرکز اسلامی شمال کشور با مسئول دارالقرآن امام شاطبی گنبد کاووس
نعمت اله مهری با قاری ایل امان مشرقی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی شمال کشور، آقای نعمت اله مهری سرپرست شعبه گنبد مرکز اسلامی شمال کشور با قاری ایل امان مشرقی مسئول دارالقرآن امام شاطبی گنبد کاووس دیدار و گفت و گو کرد.
گفتنی است در این دیدار ضمن تبریک ماه مبارک رمضان بر لزوم همکاری فی مابین مرکز اسلامی شمال کشور و دارالقرآن امام شاطبی گنبد کاووس پیرامون خدمات دهی به طلاب و قاریان نوجوان و جوان بحث و تبادل نظر گردید.

 

فهرست