امام جمعه مراوه تپه:
هر کس بخواهد خداوند او را دوست داشته باشد باید از پیامبر (ص) اطاعت کند
آخوند غراوی گفت:‌ هر کس بخواهد که خداوند او را دوست بدارد از پیامبر اکرم (ص) اطاعت کند.

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی گلستان،  آخوند یوسف غراوی در نماز جمعه تاریخ نهم مهر ماه ۱۴۰۰ در مصلی مراوه تپه با قرائت آیه ای از قرآن کریم گفت: نتیجه می گیریم که خداوند متعال با ارسال رسولش بر بندگاش منت نهاده است.
وی در خصوص چرایی منت نهادن خداوند با رسالت پیامبر (ص) گفت: چون از رسالت پیامبر (ص) فقط مومنان استفاده می کنند و خداوند بر مومنان منت می کند نه غیر مومن.
امام جمعه مراوه تپه افزود:‌ بنابر این وظیفه داریم برای خداوند خدمت کنیم آن هم با خدمتی که رسول الله برای ما شرح داده است.
آخوند غراوی با بیان اینکه، رسول الله شارح است، گفت: هر کس بخواهد که خداوند او را دوست بدارد از پیامبر اکرم (ص) اطاعت کند.
وی افزود: رسول الله تا چهل سالگی امین شناخته شد و هنگامی که در بعثتش ادعای پیامبری کرد، حرفش را قبول کردند.
امام جمعه مراوه تپه همچنین در این آئین در گذشت آیت الله آملی را به محضر رهبر عزیزمان و خصوصا ملت ایران عرض تسلیت گفت.

فهرست