حضور معاونین مرکز اسلامی گلستان در مراسم فارغ التحصیلی مدرسه علوم دینی گری دوجی

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی گلستان، علیرضا شابدین معاون فرهنگی و امور اجتماعی با همراهی بهرام دردی گری سرپرست معاونت آموزش و پژوهش مرکز اسلامی گلستان در آئین فارغ التحصیلی طلاب مدرسه علوم دینی گری دوجی شهرستان گمیشان حضور یافتند.
گفتنی است، در این دیدار تعدادی از طلاب مدرسه علوم دینی گری دوجی شهرستان گمیشان فارغ التحصیل شدند.

فهرست