جلسه معاونین مرکز اسلامی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در خصوص برنامه های هفته وحدت
معاون مرکز اسلامی گلستان در خصوص برنامه های هفته وحدت با معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دیدار کرد.

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی گلستان، علیرضا شابدین معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز اسلامی گلستان با احمد گلچین معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در خصوص برنامه های هفته وحدت دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، علیرضا شابدین با بیان اینکه، میلاد پیامبر صلح و مهربانی، نقطه اتصال تمامی مسلمین و زمینه اتحاد و نوع دوستی آنان است، اظهار کرد: ملت های مسلمان باید این اتفاق فرخنده را به فال نیک گرفته و از آن در مسیر برادری و زندگی مسالمت آمیز بهره جویند.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز اسلامی گلستان با تاکید براینکه، وحدت میان مسلمانان، از جمله مسایل بسیار مهم و اساسی انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: هفته وحدت، فرصت مغتنم و ارزشمندی برای گرامی داشت یاد پیشگامان اتحاد اسلامی، از جمله امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبری در جوامع اسلامی است.
وی افزود: در خصوص برگزاری برنامه های هفته وحدت بنا به دستورالعمل های ستاد مبارزه با ویروس کرونا عمل خواهیم کرد.

گفتنی است، همچنین علیرضا شابدین معاون فرهنگی مرکز اسلامی گلستان در راستای برنامه ریزی برنامه های هفته وحدت با دکتر امیان مسئول دفتر مجمع تقریب مذاهب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان در واحد گرگان نیز دیدار کرد.

فهرست