برگزاری کارگاه های دوره آمادگی آزمون های تعیین سطح روحانیون اهل سنت شمال کشور/ تصاویر
کارگاه های دوره آمادگی آزمون های تعیین سطح جامع و ویژه مدرسین در گرگان و مدرسه علوم دینی حاجی آبائی گنبد کاووس برگزار شد.

به گزارش رابط خبری مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، کارگاه های دوره آمادگی آزمون های تعیین سطح جامع و ویژه مدرسین در گرگان و مدرسه علوم دینی حاجی آبائی گنبد کاووس برگزار شد.
گفتنی است، در این کارگاه های آموزشی که به همت مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور برگزار شد، مدرسین و روحانیون مدارس علوم دینی اهل سنت با نحوه برگزاری آزمون های تعیین سطح جامع و ویژه مدرسین آشنایی پیدا کردند.

فهرست