برگزاری کارگاه آموزشی رابطین مدارس علوم دینی اهل سنت شرق استان

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی استان گلستان، کارگاه آموزشی رابطین مدارس علوم دینی اهل سنت شرق استان گلستان برگزار شد.
گفتنی است در این کارگاه آموزشی که به مدت سه روز برگزار شد، پیرامون موضوع سامانه طاها و انتخاب واحد دانشجویان و طلاب مباحثی مطرح گردید.

فهرست