مدرس علوم دینی اهل سنت:
انتخابات ۱۴۰۰-(۶۷) – فرد منتخب اصلح و متدین باشد / حضور در انتخابات باعث مایوس شدن دشمن خواهد شد
آخوند سبحانی گفت: عموم مردم منطقه و مسلمانان وظیفه خود را در انتخابات به نحو احسن انجام بدهند.

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی استان گلستان، آخوند اسماعیل سبحانی ضمن دعوت به حضور حداکثری در انتخابات گفت: در انتخابات نباید جناح بندی و جناح بازی کنیم، بلکه باید آن فردی را انتخاب کنیم و رای بدهیم که اصلح، متدین و شخصی باشد که مشکل بقیه برادران و خواهران مسلمان خود را حل کند.
وی با اشاره به فرمایش حضرت علی (ع) که می فرماید ” نَظَرُ اَلْبَصَرِ لاَ یُجْدِی إِذَا عَمِیَتِ اَلْبَصِیرَه ” اگر چشم دل کور شد، بینایی چشم سرفایده ای ندارد” گفت: فقط چشم دیدن انسان فایده ندارد وقتی که دلش کور باشد و بصیرت نداشته باشد.
مدرس مدرسه علوم دینی جامعه اعظمیه بندر ترکمن افزود: باید چشم بصیرت داشته باشیم و ظاهر امر را نگاه نکنیم، بلکه رای ما هم با بصیرت باشد.
آخوند سبحانی خاطر نشان کرد: فرد منتخب باید حقایق امور را دانسته و به مردم فایده برساند.
وی با اشاره به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام در خصوص افرادی کاندیدا، گفت: “هرکسی اگر کار برادر مسلمان خود را آسان و حل کند خداوند نیز مشکل آن انسان را آسان خواهد کرد” پس برادران و خواهران مسلمانی که در این انتخابات کاندید شده اند، نیت آنها خدمت به خلق الله باشد.

فهرست