امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز اسلامی استان گلستان و شورای حل اختلاف / تصاویر
حجت الاسلام دیلم با رئیس شورای حل اختلاف گلستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی استان گلستان، حجت الاسلام دیلم رئیس مرکز اسلامی استان گلستان با احمد جعفری معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان و حجت الاسلام قاسمی سرپرست معاونت فرهنگی شورای حل اختلاف گلستان پیرامون همکاری های دو طرف تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

فهرست