امام جمعه اینچه برون:
اقامه نماز جمعه در کشورمان به برکت انقلاب و نظام است / شرط اذن حاکم جهت اقامه نماز جمعه لازم و ضروری می باشد
آخوند هوشمند گفت: اقامه نماز جمعه در کشورمان به برکت انقلاب و نظام است که باید قدر بدانیم.

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی گلستان، آخوند مدد آقا هوشمند در نماز جمعه تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ شهر مرزی اینچه برون گفت: به برکت انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نماز جمعه در بیشتر نقاط کشورمان اقامه می شود و مردم باید شکرگزار این نعمت باشند.
وی افزود: در فقه و عقاید، به صراحت بیان شده است که شرط اذن و اجازه حاکم کشور جهت اقامه نماز جمعه لازم وضروری می باشد و لازم است جهت اقامه نماز جمعه و برای حفظ وحدت و جلوگیری از فتنه، شرط اذن حاکم کشور اسلامی مان، مقام معظم رهبری و نماینده ایشان در استان گلستان حضرت آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان کاملا رعایت شود.
امام جمعه اینچه برون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حقوق مسلمانان نسبت به یکدیگر افزود: مومنان در همه حال به زبان و عمل، حقوق برادر مومنشان را حفظ نموده و با تواضع و فروتنی با وی برخورد نمایند و همچنین از تکبر و غرور به دور باشند.
آخوند هوشمند گفت: رعایت صله ارحام موجب ایجاد محبت و مهربانی به همدیگر شده در این صورت مقام و منزلت مومن ارتقا می یابد و باعث می شود رحمت و برکت خداوند متعال شامل حالشان شود و به سعادت هر دو جهان نائل خواهند شد.

فهرست