امام جمعه کلاله:
اقامه نماز جمعه در هر شهر و مکانی مستلزم اجازه حاکمیت در آن شهر می باشد
آخوند احمدی گفت: اقامه نماز جمعه مستلزم اجازه حاکمیت می باشد و کسی که نماز جمعه را اقامه می کند باید از سوی حاکم تعیین گردد.

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی گلستان، آخوند محمد احمدی در نماز جمعه تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ کلاله گفت: اقامه نماز جمعه در هر شهر و یا هر مکانی مستلزم اجازه حاکمیت در آن شهر می باشد و کسی که نماز جمعه را اقامه می کند بنا به قول همه ائمه احناف باید از سوی حاکم تعیین گردد.
وی همچنین همه مومنین و مومنات را به رعایت تقوای الهی سفارش و توصیه کرد و با ترجمه آیه (وامر اهلک بالصلاه) همه نمازگزاران را به خواندن نماز در اول وقت تشویق کرد.
امام جمعه کلاله با اشاره به حدیث رسول الله (ص) می فرمایند ” نماز ستون دین است” گفت: اولین عملی که در روز قیامت از انسان سوال می‌شود درباره نماز است و اگر از نماز نمره قبولی بگیرد بقیه اعمال انسان مورد قبول حق تعالی قرار می‌گیرد.

فهرست