سخنران نماز جمعه بندر ترکمن:
احکام و دستورات شرع مقدس را از کسانی دریافت کنیم که در راه کسب علوم دینی زحمت کشیده باشند
آخوند سبحانی گفت: احکام و دستورات شرع مقدس را از کسی باید دریافت کرد که در راه کسب علوم دینی زحمت ها کشیده باشد.

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی گلستان، آخوند اسماعیل سبحانی در نماز جمعه تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ بندر ترکمن گفت: ماهیت اصلی ما مسلمانان دین اسلام است، به همین خاطر احکام و دستورات شرع مقدس را از کسی باید دریافت کرد که در راه کسب علوم دینی زحمت ها کشیده باشد و نباید از افرادی که هیچ توانمندی در علوم دینی ندارند اخذ کرد.
وی با بیان اینکه، دین اسلام اهمیت خاصی به علم و دانش و فراگیری آن قائل است، افزود: اسلام تلاش در این راه را دارای اجر و قرب فراوان دانسته به همین خاطر ضروری است انسان با کسب علوم دینی و دیگر علوم مفیده راه حق را طی کند.
سخنران نماز جمعه بندر ترکمن با تاکید بر اینکه ارزش انسان نزد خداوند به اندازه عمل صالحی است که انجام داده، تصریح کرد: هر چه اعمال صالحه انسان بیشتر و بهتر باشد ارزشش نیز نزد خداوند بیشتر خواهد بود.
آخوند سبحانی افزود: در مقابل هر عملی درجه ای برای انسان است، اگر عمل صالح باشد درجات بالا نصیب انسان می شود.
وی پرداخت زکات در اسلام اشاره کرد و گفت: زکات قانون طلایی اسلام است و فقط در این دین بوده و در ادیان دیگر نبوده است.

فهرست