مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در جمع ائمه جمعه و جماعات اهل سنت گلستان:
ائمه جمعه و جماعات نقش محوری در جهت ترویج و تبلیغ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دارند
شیرکانی گفت: پذیرش و اثرپذیری سخنان و توصیه های ائمه جمعه و جماعات برای مردم قابل پذیرش و قابل قبول است.

به گزارش رابط خبری مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، علی شیرکانی در جمع ائمه جمعه و جماعات اهل سنت استان گلستان ضمن تبریک آغاز ماه رجب ماه نزدیکی به ماه مبارک رمضان گفت: ائمه جمعه و جماعات نقش کلیدی در جهت ترویج و تبلیغ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دارند و می توانیم با همکاری و همدلی یکدیگر بهترین پوشش بیمه ای کشور را در جامعه اهل سنت منطقه گلستان شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه، علما و روحانیون مرجع اصلی جامعه هستند، گفت: پذیرش و اثرپذیری سخنان و توصیه های ائمه جمعه و جماعات برای مردم منطقه قابل پذیرش و قابل قبول می باشد و مساجد روستایی می توانند به عنوان بزرگ ترین و اولین مرجع و منبع برای جذب بیمه شدگان صندوق، ما را یاری کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور با تاکید براینکه محور اصلی سفر خود به استان گلستان را حضور در این جمع و نشست با علما و ائمه جمعه و جماعات اهل سنت بیان داشت و افزود: استان گلستان با توجه به پراکندگی جمعیت روستایی اهل تسنن و تشیع از روستایی خیزترین استان های کشور است که برخود وظیفه دانستم در ابتدای حضور خود در این استان در جمع شما علمای گرانقدر اهل سنت گلستان باشم.
علی شیرکانی با اشاره به اینکه مطابق با اصل ۲۹ قانون اساسی و بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جلسه سران سه قوه، افزود: بیمه حق همگانی برای آحاد ملت است و در این زمینه لازم است که بگویم صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر، از جنس بیمه اجتماعی می باشد و چهار رکن و پوشش اساسی را در بر می گیرد.
وی، مستمری بازنشستگی یا سالمندی، تحت پوشش قرار دادن خانواده های مرحوم شدگان، خدمت به ازکار افتادگان و خدمت درمان را چهار پوشش اصلی این صندوق عنوان کرد و گفت: امروز بالغ بر ۱۲۲ هزار خانواده مستمری بگیر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند که از این تعداد ۷۰ هزار نفر آنها از خانواده مرحومین هستند که نیاز به حمایت عزت مندانه دارند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور حمایت این صندوق را حمایت عزت مندانه عنوان کرد و افزود: محور امنیت هر کشور بر مبنای امنیت غذایی و اجتماعی آن استوار است و لازم است در این زمینه با تحت پوشش قرار دادن و حفظ روستاها، امید به آینده را ایجاد و راه های توسعه منطقه را هموار کنیم.
علی شیرکانی با اشاره به اینکه، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در تمامی روستاها پوشش درمان خود را با همکاری بیمه سلامت ایرانیان به عنوان متولی سلامت روستائیان کشور انجام می دهد، تصریح کرد: اهل تسنن منطقه همراهی خوبی با این صندوق بیمه داشته اند و امیدواریم در این زمینه با همکاری و همراهی علما و ائمه جمعه و جماعات گام های بهتری برداریم.
وی، بیمه را زیربنای توسعه جامعه برشمرد و گفت: برای اینکه جامعه توسعه یافته ای داشته باشیم لازم است آسایش و امنیت بیمه ای را برای مردم فراهم آوریم و همه و همه باید کمک کنیم تا در جهت ترویج این خدمت بزرگ نظام و گسترش نقش کارفرمایی روستائیان تلاش کنیم.

فهرست