امام جمعه مراوه تپه:
آزادی قدس شریف با وحدت و همدلی مسلمین جهان میسر خواهد شد
آخوند غراوی گفت: آزادی قدس شریف هدف و سرمشق همه مسلمین و آزادی خواهان جهان است.

به گزارش رابط خبری مرکز اسلامی استان گلستان، آخوند یوسف غراوی در نشست نخبگانی اندیشمندان مسلمان با موضوع، روز قدس در سالن فرهنگیان گنبد کاووس گفت: برای رسیدن به یک هدف الگو سرمشق لازم است و امروز آزادی قدس شریف الگو و سرمشق همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان است.
وی با بیان اینکه، تجارب نشان داده است که با وحدت و همدلی می توان بر مشکلات غلبه کرد، افزود: با تجاربی که از تاریخ داریم هر جوهر ادبی که موفق شده است بر مبانی وحدت و همدلی به این مهم دست یافته است و وقتی که به تاریخ صدر اسلام می نگریم مشاهده می کنیم که نبی مکرم اسلام (ص) محور پایه ریزی وحدت امت اسلام است که با تعداد نفرات کمی آن را آغاز نمود.
امام جمعه مراوه تپه با بیان اینکه، در جای جای ترکمن صحرا و استان گلستان وحدت و همدلی موج می زند، گفت: وقتی به اصل و گذشته خودمان رجوع می کنیم می بینیم که انقلاب اسلامی ایران با رهبری آگاه و فرزانه توانست به وحدت و پیروزی برسد و در ادامه نیز با تبعیت از مقام معظم رهبری وظیفه داریم برای تحکیم بیشتر وحدت و همدلی تلاش کنیم که اگر این وحدت ما به وحدت اعتقادی تبدیل شود قطعا بر مشکلات غلبه خواهیم کرد.

 

فهرست