استان گلستان

پايـگاه اطـلاع رسـاني دفتـر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت شمال کشور

امروز چهارشنبه، 1 آبان 1398| 24 صفر 1441

معرفي استان گلستان
-(10 Body)  Print

استان گُلِستان از استان‌هاي شمالي ايران است. مرکز اين استان گرگان است.
گلستان نام جديد سرزمين تاريخي است که در طول تاريخ و تا سده هفتم هجري به نام ايالت گرگان و از آن پس تا آغاز سده دهم به نام استرآباد و در نوشته‌هاي دوران اوليه اسلامي به نام (جرجان) و از اسفند 1316گرگان ناميده شده‌است. اين استان تا سال 1376بخشي از استان مازندران بود، اما در آن سال به صورت استاني مستقل درآمد و شهرستان گرگان به عنوان مرکز آن برگزيده شد. بيش‌تر شهرهاي کنوني استان از ديرينگي چنداني برخوردار نيستند و از بزرگ‌شدن روستاها به وجود آمده‌اند و به عبارتي روستا شهر به شمار مي‌آيند. با اين همه، شهرهاي گرگان و گنبدکاووس ريشه در تاريخي دارند. روستاهاي استان گلستان به صورت متمرکز و نزديک به هم هستند. اين روستاها در راستاي جاده‌ها و رودها به صورت طولي و در بخش‌هاي کوهستاني به صورت پله‌اي هستند.

مردم
جمعيت استان گلستان براساس بر اساس سرشماري سال 1385بالغ بر 1،617،087 نفر است که از اين تعداد 732699نفر شهرنشين و 894539نفر روستانشين مي‌باشند. در استان، تنها دو شهر گرگان(274438) و گنبد کاووس (129167) داراي جمعيتي بيش از صد هزار نفر مي‌باشند.
اقوام متعددي در اين استان زندگي مي‌کنند که شامل ترکمن‌ها، فارسي زبانان، سيستاني‌ها، بلوچ‌ها، ترک‌ها (آذربايجاني و قزلباش)، مازندراني و قزاق‌ها مي‌شوند.
فارس‌ها به دو دسته? بومي و مهاجر تقسيم مي‌شوند. فارس‌هاي بومي بيشتر به گويش‌هاي گرگاني، کتولي و مازندراني تکلم مي‌کنند. مهاجرين به استان هم بيشتر سيستاني، بلوچ، سمناني و خراساني هستند. فارسي‌ زبان‌ها بيشتر در مرکز و جنوب استان و مازندراني‌ها در روستاهاي نيمه غربي استان سکونت دارند. آذري‌ها در شهرستان گنبد کاووس و قزاق‌هاي استان گلستان نيز بيشتر در گرگان سکونت دارند.
ترکمن‌ها در بخش شرقي، مرکزي و شمالي استان و همچنين در مرکز استان سکونت دارند، سني‌ مذهب هستند و به زبان ترکمني تکلم مي‌کنند.


تقسيمات اداري
اين استان داراي 14شهرستان به نام‌هاي آزادشهر، آق قلا، گرگان، گنبدکاووس، بندرترکمن، گميشان، راميان، کردکوي، بندرگز، علي آباد کتول، گاليکش، کلاله، مراوه تپه و مينودشت و داراي 29 شهر و 27 بخش و 60 دهستان و  868 روستا مي‌باشد.


دانشمندان
 ميرداماد : مير برهان‌الدين محمدباقر استرآبادي ، مشهور به «ميرداماد» فيلسوف ايراني عهد صفويه و از اساتيد ملا صدرا بود . ميرداماد همچنين عارف و شاعر بوده و به «اشراق» تخلص مي‌نموده‌است .
ابوسهل عيسي بن يحيي مسيحي: به سال 388قمري در گرگان به دنيا آمد. او از پزشکان نام‌دار سده? چهارم و پنجم هجري به شمار مي‌آيد. دو اثر شناخته شده به نام‌هاي المائه في‌طب (در پزشکي) و في‌علوم طبيعي (در علوم طبيعي) دارد. مي‌گويند کتاب پزشکي او شرمشق ابن‌سينا در نگارش قانون بوده‌است.
سيد اسماعيل جرجاني: از پزشکان نامدار ايران در سده? پنجم هجري و نويسنده? کتاب ذخيره? خوارزمشاهي است. کتاب او را نخستين کتاب پزشکي مي‌دانند که به زبان فارسي نوشته شده‌است. اغراض الطب، التذکره الاشرفيه في الصناعه الطبيه و يادگار از ديگر آثار اوست. به سال 531قمري درگذشت.
ميرفندرسکي: از دانشمندان ، فيلسوفان و عارفان دوره? صفويه که با ميرداماد، شيخ بهايي و ملاصدرا هم‌دوره‌است . ميرفندرسکي در روستاي فندرسک به سال 970قمري به دنيا آمد. او در حکمت طبيعي و رياضي و فيزيک و شيمي نيز دست داشته و شعر نيز مي سروده است . رساله الصناعيه و مقاله في حرکت از آثار اوست.
منوچهر فرهنگ: منوچهر فرهنگ اقتصاددان ايراني بود. او را پدر علم اقتصاد ايران مي‌دانند.
ابن شرفشاه استرآبادي: ابن شرفشاه استرآبادي ، فيلسوف، عالم، نحوي و طبيب، از مردم استرآباد بود.
ابوالقاسم حمزه بن ابراهيم السهمي: به سال ??? قمري در گرگان به دنيا آمد و در سال 427در نيشابور در گذشت. تاريخ جرجان يا معرفه علماء اهل جرجان شناخته شده‌ترين اثر اوست که زندگي‌نامه? 1194 تن از راويان حديث از مردم جرجان و پيرامون آن را در خود دارد.
شريف جرجاني: سيد علي بن محمد (816-740قمري) از متکلمان و فيلسوفان حنفي مذهب که شاه شجاع آل‌مظفر (حافظ براي او شعر سروده‌است) او را براي آموزش به شيراز فراخواند. امير تيمور او را به سمرقند فرستاد، اما پس از مرگ امير به شيراز بازگشت و در همان‌جا درگذشت. تعريفات جرجاني، ترجمان القرآن، امثله، صرف مير، صغري و کبري از آثار اوست.
شمس‌الدين محمد جرجاني: اديب، نحوي و متکلم شناخته شده? ايران و پسر سيد شريف جرجاني که دو کتاب صغري و کبري را از فارسي به عربي ترجمه کرد. شرح ارشاد تفتازاني در نحو از ديگر آثار اوست. به سال 838در شيراز درگذشت.
عبدالقاهر جرجاني: اديب و زبان‌شناس و از پايه‌گذاران دانش معاني و بيان. اسرار البلاغه، اعجاز القرآن، دلائل الاعجاز و العوامل المائه (عامل‌هاي صدگانه) از آثار اوست.


اديبان
فخرالدين اسعد گرگاني: از شاعران داستان‌سراي سده? پنجم هجري که داستان کهن ويس و رامين را به نظم درآورد. پيشينه? اين داستان به زمان اشکانان مي‌رسد که بر سر زبان‌ها افتاده بود. فخرالدين آن را به نظم درآورد و کار او را نخستين منظومه? عشقي مي‌دانند .
لامعي گرگاني: لامعي گرگاني شاعر ايراني قرن پنجم هجري است .

هلالي جغتائي: بَدرالدين (نورالدين) هِلالي جَغتائي اَستَرآبادي (مرگ 908) يکي از شاعران پارسي‌گوي سده 9هجري خورشيدي بود.
مختومقلي فراغي: شاعر بزرگ ترکمن که شعرهاي او به چند زبان ترجمه شده‌است. آرامگاه او در روستاي آق‌توقاي کلاله ساخته شده‌است.
قابوس بن وشمگير : پادشاهي هنرمند و اديب ، شاعر و خوشنويس بود. وي صاحب گرگان و طبرستان و فرزند امير وشمگير بن زيار بود.
محمد صدقي استرآبادي: سلطان محمد صدقي استرآبادي ، شاعر پارسي‌گوي سده? دهم هجري شاعر، متخلص به صدقي. از اهالي استرآباد بود و در کاشان مسکن گزيد. صدقي در شعر استاد محتشم کاشاني و از دانشمندان روزگار خود به شمار مي‌رفت.
فضل الله حروفي استرآبادي (نعيمي)
نظام الدين بن حسين بن مجدالدين استرآبادي: نظام‌الدين بن حسين بن مجدالدين استرآبادي، از شاعران شيعي مذهب سدة نهم و اوايل سده? دهم ق است. شيعي مذهب بودن او را قصايدش در باب منقبت ائمة دين آشکار مي­کند؛ گذشته از آن مثنوي بلقيس و سليمان را هم سروده است. وي در شعر، نظام تخلص مي­کرد.


نويسندگان
کيکاووس پسر اسکندر : عنصرالمعالي کيکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگير بن زيار ، پادشاهي از آل زيار بود. کيکاووس بن اسکندر صاحب کتاب ارزشمند قابوس نامه است .
ميرزا مهدي استرآبادي: وي فرزند محمد نصير، منشي نادر شاه افشار و از مورخان آن دوره است که دو کتاب مشهور جهانگشاي نادري و دره نادره را درباره ي نادرشاه نوشته است.
بي‌بي‌خانم استرآبادي: از نويسندگان دوران مشروطه و مولف «معايب الرجال» است . او را نخستين زن طنزنويس ايران مي‌دانند.
ابوبکر صولي جرجاني:ابوبکر صولي جرجاني، تاريخ نگار و اديب نامي قرن چهارم هجري، در يکي از روستاهاي جرجان زاده شد. الوزراء، الاوراق(در تاريخ سياسي خلفاي عباسي)از جمله مهم ترين آثار اوست.


هنرمندان

احمدرضا اسعدي: (زاده 1333 - گرگان) بازيگر سينما اهل ايران است.
هايده صفي‌ياري: (زاده? 1338، گرگان) تدوين‌گر ايراني‌ست.
برزو نيک نژاد: (زاده 1354- گرگان ) نويسنده سينما اهل ايران است.
رامتين خداپناهي: کارگردان، بازيگر و مدرس سينما و تلويزيون در سال 1350در خانواده‌اي اهل هنر در گرگان به دنيا آمد.
محمدرضا لطفي: محمدرضا لطفي (17دي 1325، گرگان) نوازنده? سرشناس تار، رديف‌دان و موسيقي‌دان ايراني است.
عبدالحي منشي استرآبادي: عبدالحي منشي استرآبادي (درگذشت: 907 ه.ق) از خوشنويسان پرآوازه سده نهم هجري است که در خط تعليق شهرت پيدا کرد و برخي او را واضع خط تعليق مي دانند.


ورزشکاران

رضا سوخته‌سرايي: سوخته‌سرايي يکي از بهترين کشتي‌گيران دسته? فوق سنگين تاريخ کشتي ايران به شمار مي‌رود.
رمضان خدر : نايب قهرمان مسابقات جهاني کشتي در سال 1972 در کشور ترکيه و عضو تيم ملي در المپيک 1976 مونترال در کشور کانادا بو .
اويس ملاح: اويس ملاحي (ملاح) (زاده? 1345) کشتي‌گير آزادکار است که در سال ???? برنده? مدال برنز وزن 57کيلو مسابقات قهرماني کشتي جهان شد.

ابراهيم ميرزايي: ابراهيم ميرزايي (زاده ? بهمن 1318در گرگان) رزمي کار ايراني و بنيان‌گذار هنر رزمي کونگ‌فو توآ است.
محمد مهدي ايزد پناه: کاپيتان و سرمربي اسبق تيم ملي بسکتبال ايران.
سردار آزمون: فوتباليست تيم روبين کازان روسيه

ميلاد قزلسفلو: قهرمان ووشو جوانان جهان

جواد قزلسفلو: قهرمان ووشو جوانان جهان
ابوالفضل دوزيني: قهرمان ووشو جوانان جهان
ابوالقاسم ناصري: مربي تيم ملي کبدي در مسابقات المپيک آسيايي
فرهاد قائمي: بازيکن فعلي تيم واليبال جمهوري اسلامي ايران


راههاي ارتباطي
استان گلستان از طريق راه آهن سراسري (راه آهن شمال) از شهر گرگان تا بندر ترکمن و از آنجا به ساري و سوادکوه و گرمسار و تهران متصل شده‌است. همه ساله به دليل موقعيت خوب استان در مسير مسافرين عازم به مشهد از سمت استان مازندران پذيراي هزاران گردشگر ايراني است.
استان گلستان بيش از پنج هزار کيلومتر راه اصلي و فرعي دارد.

 

آدرس:گلستان-گرگان–بلواربهارستان-مقابل اداره کل آموزش و پرورش-ساختمان دفترنمايندگي ولي فقيه درامور اهل سنت شمال کشور---تلفن:3_32688720-017---فکس:32688724-017 ---پيامک:3000520905

© Copyright shomal.dmsonnat.ir. All Rights Reserved.