استان گلستان

پايـگاه اطـلاع رسـاني دفتـر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت شمال کشور

امروز چهارشنبه، 1 آبان 1398| 24 صفر 1441

فناوري اطلاعات
-(13 Body)  Print

 

ارائــــــه خدمـــــات فنــــــــاوري اطـــــــــــــلاعــــــــــــات

 

:. نظام انفورماتيک ويژه کارکنان

:. نظام انفورماتيک طلاب

:. نظام انفورماتيک اساتيد و روحانيون

:. امکانات پيام کوتاه

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

:. نظام انفورماتيک ويژه کارکنان مرکز و شعبه .:

بمنظور تسهيل و تسريع دسترسي سامانه ها نرم افزاري کارکنان مرکز و شعبه مي توانند با مراجعه به آدرس ذيل بصورت دورکاري امورات محوله را پيگيري نمايند .

» نظام انفورماتيک (نام) (کليک کنيد)  

» اتوماسيون اداري ( کليک کنيد )

» ايميل (کليک کنيد )

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

:. نظام انفورماتيک طلاب .:

طلاب مي توانند از طريق سامانه اينترنتي و يا سامانه پيامک جهت مشاهده خدماتي که توسط دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان هاي گلستان و گيلان به انان ارائه مي شود ، مطلع گردند .

نظام انفورماتيک طلاب (کليک کنيد )

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

:. نظام انفورماتيک اساتيد و روحانيون .:

اساتيد و روحانيون مي توانند از طريق سامانه اينترنتي و يا سامانه پيامک جهت مشاهده خدماتي که توسط دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان هاي گلستان و گيلان به انان ارائه مي شود ، مطلع گردند .

نظام انفورماتيک اساتيد و روحانيون (کليک کنيد )

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 امكــانـــــــــــات پيـــــــــــــــــام  کوتــــــــــــــــــــــاه

امکانات        1) اعلام وضعيت هاي فعال

پيامک          2) اعلام پرداخت هاي يك ماه اخير

 

طلاب و روحانيون محترم مي توانند با استفاده از ارسال پيامك از وضعيت هاي فعال و همچنين پرداختي هاي ماه اخير خود مطلع شوند.

 

راهنماي ارسال پيامك

 

1 - اعلام وضعيت هاي فعال :

براي مشخص شدن وضعيت فعال خود كافيست متن زير را به شماره 7020  ارسال نماييد تا وضعيت هاي فعال شما برايتان ارسال شود.

(مطابق تصوير زير)

( هشت رقم آخر شماره كارت پارسيان +  كد ملي +  شماره 1 +nawd  )

 

تذكر مهم :

  براي ارسال پيامك، بين كلمه nawd و شماره عدد و كد ملي و 8 رقم آخر شماره كارت پارسيان ، حتما بايد يك فاصله قرار بگيرد.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2- اعلام پرداخت هاي يك ماه اخير

براي مشخص شدن اعلام پرداخت هاي يك ماه اخير خود  كافيست متن زير را به شماره 7020  ارسال نماييد تا پرداخت هاي يك ماه اخير شما برايتان ارسال شود.

(مطابق تصوير زير)

( هشت رقم آخر شماره كارت پارسيان+  كد ملي +  شماره 2 +nawd  )

تذكر مهم :

براي ارسال پيامك، بين كلمه nawd و شماره عدد و كد ملي و 8 رقم آخر شماره كارت پارسيان ، حتما بايد يك فاصله قرار بگيرد

 

 

آدرس:گلستان-گرگان–بلواربهارستان-مقابل اداره کل آموزش و پرورش-ساختمان دفترنمايندگي ولي فقيه درامور اهل سنت شمال کشور---تلفن:3_32688720-017---فکس:32688724-017 ---پيامک:3000520905

© Copyright shomal.dmsonnat.ir. All Rights Reserved.