استان گلستان

پايـگاه اطـلاع رسـاني دفتـر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت شمال کشور

امروز پنجشنبه، 30 آبان 1398| 24 ربيع الاول 1441

مصاحبه ها
-(10 Body)  Print

متن مصاحبه آخوند رجب محمد حنفي امام جمعه و مدير حوزه علميه اهل سنت نور بناور سيمين شهر

مصاحبه با علماي ديني اهل سنت استان گلستان در رابطه با: و