استان گلستان

پايـگاه اطـلاع رسـاني دفتـر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت شمال کشور

امروز چهارشنبه، 1 آبان 1398| 24 صفر 1441

مصاحبه ها
-(10 Body)  Print

متن مصاحبه آخوند رجب محمد حنفي امام جمعه و مدير حوزه علميه اهل سنت نور بناور سيمين شهر

مصاحبه با علماي ديني اهل سنت استان گلستان در رابطه با: وحدت کشورها و دولتهاي اسلامي

صاحبه با ناظر مدارس علوم ديني، آخوند عبدالغفور چرکزي

مصاحبه مدير و مدرس حوزه علميه خاتم الانبيا حاج آخوند احمد قربانپور

مصاحبه آخوند عبدالباسط قره باش- امام جماعت و مدرس حوزه علميه اهل سنت عرفاني صوفي شيخ داز استان گلستان

مصاحبه با آخوند ابوبکر خوجم لي مدير حوزه علميه اهل سنت محمديه نگين شهر استان گلستان

مصاحبه با ائمه جمعه اهل سنت استان گلستان در خصوص وحدت و همدلي بين اقوام و طوايف

متن مصاحبه با آخوند حاجي محمد عابدي کر امام جمعه شهرستان بندر ترکمن

نتايج يافته هاي مقالات استهلال

متن مصاحبه امام جمعه و مدير -اتحاد و يکپارچگي که در منطقه بين مسلمانان است

سخنراني هاي- بيداري و قيام اسلامي ملت ها

سخنراني پرهيز از تفرقه و منازعه مذاهب اسلامي

مصاحبه پرهيز از تفرقه و منازعه مذاهب اسلامي

مصاحبه هاي مربوط به اعلام روز جهاني قدس

سخنراني اعلام روز جهاني قدس

 مصاحبه فراخواني مسلمين جهان براي مبارزه با صهيونيسم

سخنراني فراخواني مسلمين جهان براي مبارزه با صهيونيسم

سخنراني هاي مربوط به بيداري و قيام اسلامي ملت ها

آدرس:گلستان-گرگان–بلواربهارستان-مقابل اداره کل آموزش و پرورش-ساختمان دفترنمايندگي ولي فقيه درامور اهل سنت شمال کشور---تلفن:3_32688720-017---فکس:32688724-017 ---پيامک:3000520905

© Copyright shomal.dmsonnat.ir. All Rights Reserved.