استان گلستان

پايـگاه اطـلاع رسـاني دفتـر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت شمال کشور

امروز يکشنبه، 29 دي 1398| 24 جمادي الاول 1441

معاونت اداري،مالي وپشتيباني
-(11 Body)  Print

 

 

وظايف معاونت اداري و مالي

  • تهيه برنامه هاي دفتر استاني با همكاري و مبادي ذيربط براساس دستورالعمل واصله از دبيرخانه شورا.
  • برآورد بودجه و اعتبارات، پيگيري و دريافت آن از معاونت مربوط در دبيرخانه شورا.
  • انجام امور كارگزيني ، منابع انساني ، حقوق و مزاياي كاركنان، عمليات مالي، وعملكرد برنامه ها در همكاران سيستم.
  • انجام پشتيباني هاي مورد نياز دفتر نمايندگي و واحدهاي تابعه.
  • ارائه نظر كارشناسي به رئيس دفتر نمايندگي ولي فقيه در استان در ارتباط با وظايف محوله.
  • انجام امور اداري، مالي، برنامه ريزي و پشتيباني مربوط به روحانيون و طلاب (خواهر و برادر) و ساير افراد تحت پوشش.
  • برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي حين خدمت مورد نياز كاركنان.
  • ثبت دستور پرداخت براي جامعه تحت پوشش از طريق سيستم نام، تهيه ليست خروجي و اعلام به نماينده شركت الكترونيك پارسيان.
  • جمع داري اموال و دارايي ها، تهيه و نصب برچسب هاي شماره دار بر روي اموال نمايندگي و واحد هاي ذي ربط و ثبت آن در نرم افزار همكاران سيستم.
  • انجام امور دبيرخانه كميته منابع انساني دفتر استاني

آدرس:گلستان-گرگان–بلواربهارستان-مقابل اداره کل آموزش و پرورش-ساختمان دفترنمايندگي ولي فقيه درامور اهل سنت شمال کشور---تلفن:3_32688720-017---فکس:32688724-017 ---پيامک:3000520905

© Copyright shomal.dmsonnat.ir. All Rights Reserved.