استان گلستان

پايـگاه اطـلاع رسـاني دفتـر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت شمال کشور

امروز يکشنبه، 29 دي 1398| 24 جمادي الاول 1441

معاونت آموزش و پژوهش
-(10 Body)  Print

 

 

وظايف معاونت آموزش و پژوهش

  • ساماندهي امور آموزشي و پژوهشي مدارس علوم ديني اهل سنت استان با رعايت استانداردهاي آموزشي اعلام شده از سوي دبيرخانه شورا.
  • تاکيد بر زبان رسمي کشور و آموزش هاي تطبيقي.
  • نظارت بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي، برگزاري امتحانات مدارس علوم ديني اهل سنت.
  • ارزشيابي مدارج علمي و اعلام آن به معاونت مربوط در دبيرخانه شورا.
  • تهيه تقويم آموزشي مدارس علوم ديني اهل سنت.
  • انجام برنامه ها، سياست ها و خط مشي ها و ساير موارد ابلاغي از سوي دبيرخانه شوراي برنامه ريزي.
  • انجام امور آموزشي و پژوهشي خواهران طلبه.
  • انجام امورمربوط به نظام وظيفه برادران

 

آدرس:گلستان-گرگان–بلواربهارستان-مقابل اداره کل آموزش و پرورش-ساختمان دفترنمايندگي ولي فقيه درامور اهل سنت شمال کشور---تلفن:3_32688720-017---فکس:32688724-017 ---پيامک:3000520905

© Copyright shomal.dmsonnat.ir. All Rights Reserved.