تقويت ايمان باعث کنترل هواس نفس می گردد
تاريخ:1398/7/14 بازديد: 26
سخنران نماز جمعه روستای عطا آباد شهرستان آق قلا گفت: تقويت ايمان فرد مومن و مسلمان باعث کنترل هواس نفس می گردد.


به گزارش رابط خبری مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، آخوند کریم صابری در نماز جمعه روز 12 مهر ماه 1398 در روستای عطا آباد شهرستان آق قلا گفت: انسان مومن با تقویت ایمان خود موجب کنترل هوای نفسانی خود می شود.

وی تسلط بر هوای نفس را از دیگر عوامل کنترل هواس نفس برشمرد و گفت: فرد مومن نفس خود را کنترل می کند چون وی کسی است که برنامه ی زندگی خود را از قرآن و روایات برگرفته است و به آن عمل می کند و همیشه در برابر امر الهی تسلیم است.

سخنران نماز جمعه روستای عطا آباد شهرستان آق قلا در ادامه سخنان خود افزود: گام اولِ ورود به مسیر بندگی و مسلمانی مومنان ایمان است  و آن را یقین و باور دارند.